Besked
  • Failed loading XML... attributes construct error Couldn't find end of Start Tag rss line 1 Extra content at the end of the document

Vedtægter for Dansk CTIF´s Brandmandskonkurrenceforening

§1
Foreningens navn er "Dansk CTIF´s Brandmandskonkurrenceforening" stiftet den 3. januar 1979.


§2
Foreningens formål er at afholde nationale brandmandskonkurrencer med henblik på at fremme holddeltagernes faglige kundskaber, samt at foretage udvælgelse af deltagere til de internationale brandmandskonkurrencer.


§3
Som medlem af foreningen kan optages danske redningsberedskaber / brandvæsener (kommunale beredskaber herunder Falcks Redningskorps og frivillige brandværn, statslige beredskaber, brand- og redningstjenester på militære flyvestationer og i civile lufthavne og virksomhedsbrandværn).
Hvert redningsberedskab kan deltage i foreningens aktiviteter med 2 hold. Et hold består af 10 personer (heltids- eller deltidsansatte) i øvrigt som angivet i de internationale konkurrenceregler.

Endvidere kan enkelt personer, firmaer og kommuner optages som støttemedlemmer. Støttemedlemmer kan ikke deltage aktivt i konkurrencerne.

§4
Foreningens højeste myndighed er Dansk CTIF. Foreningens formand har sæde i bestyrelsen for Dansk CTIF. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 mand. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og bestemmer i øvrigt selv sin forretningsorden.


§5
Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af Dansk CTIF´s revisor og offentliggøres i foreningens medlemsblad Fir´sugeslanger.


§6
Der afholdes internationale brandmandskonkurrencer i henhold til CTIF´s bestemmelser, for tiden hvert fjerde år. I det år, hvor der er internationale konkurrencer, holdes der ikke nationale konkurrencer. Året forud for de internationale konkurrencer er de nationale konkurrencer udtagelseskonkurrencer til de internationale konkurrencer.
Bestyrelsen bestemmer, hvor de nationale konkurrencer skal finde sted, og fastlægger senest 2 år før de internationale brandmandskonkurrencer afholdelse, hvilke betingelser der skal være opfyldt for holdenes deltagelse i konkurrencerne.

 

§7
Til dækning af omkostningerne ved foreningens virksomhed, herunder afholdelse af de nationale brandmandskonkurrencer, opkræves henholdsvis kontingent og gebyr, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet opkræves for 1 år ad gangen og forfalder til betaling den 31. marts.


§8
Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt til formanden. Udmeldelse kan kun finde sted til den 31. december og skal ske med mindst et varsel på 3 måneder.

Nærværende vedtægter er vedtaget den 24. oktober 2000. Tidligere love af 27. december1989 bortfalder hermed

Bestyrelsen i 2019

Lars Stensbjerg - Formand                  Ib Steen Nielsen - Næstformand
Per Teglgaard - Kasserer        Benno Brigsted - Bestyrelsesmedlem
Lars Erik Leth - Bestyrelsesmedlem

Download vedtægter i word-format