Besked
  • Failed loading XML... attributes construct error Couldn't find end of Start Tag rss line 1 Extra content at the end of the document

Om konkurrenceforeningen

Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening blev stiftet 3. januar 1979.

Konkurrencerne dengang foregik med landsdelskonkurrence, senere hen blev det en samlet konkurrence.

Efter nogle år besluttede den daværende bestyrelse med Distriktsbrandinspektør Th. Barnkob i spidsen at der skulle udsendes et medlemsblad, det nuværende Fir´ Sugeslanger. Det udkom første gang i januar 1982.

Storhedstiden med deltagende hold var i slutfirserne og starten af halvfemserne med langt over 20 deltagende hold. Konkurrencerne foregik over tre dage, da man måtte tage fredagen i brug til træning, lørdag ligeledes og konkurrence om søndagen.

Hvad består konkurrencen så af? En ”tør” B/C slangeudlægning med ansugning fra pumpe samt et 400 m forhindringsstafetløb. Slangeudlægningen skal foregå efter nøje beskrevne regler og på en helt bestemt måde og på tid og har deltagelse af ni personer. Stafetløbet er med tre indlagte forhindringer som skal passeres på en bestemt måde; her skal hver deltager - 8 i alt - løbe 50 m. Det kan nok overkommes af de fleste. I tilfælde af skader har man lov til at have en reserve med. Det gælder om at gennemføre konkurrencerne hurtigst og med færrest fejl. Det kan være med til at træne de almindelige færdigheder som brandmand.

En del af konkurrencen er det sociale aspekt. Der arrangeres hver gang en kammeratskabsaften på den lokale brandstation samt en festaften et passende sted, skole, idrætshal eller lignende. Her vil der være forskellige festlige og/eller musikalske indslag samt naturligvis overrækkelse af præmier til de vindende hold.

De deltagende hold er inddelt i klasser alt efter alder og om man er deltids- eller fuldtidsbeskæftiget brandmand. Der kan også være kvinder med på holdet.

Hvert 4. år deltager vi i de internationale brandmandskonkurrence også kaldet brandmandsolympiaden. I 2013 foregik disse konkurrencer i Mulhouse, Frankrig. Her var der deltagelse af ca. 4000 brandfolk fra mere end 30 lande.

De senere år er antallet af deltagende hold dalet betydeligt, så vi i dag er under 10 aktive hold.

Man arbejder i den nuværende bestyrelse på, sammen med nogle dommere, at skabe flere hold for derved igen at øge interessen samt højne konkurrence momentet.

Medlemskab af konkurrenceforeningen koster 600 kr. årligt.