Ældre opslag

  1. marts 2021afholdt Dansk CTIF generalforsamling på Teams på grund af "nedlukningen af Danmark" som følge af Corona-virussen. Som ny sekretær valgtes Lars Robetjé. Den øvrige bestyrelse og revisor fortsætter uændret, ligesom kontingentet er uændret.

 

  1. marts 2020 afholdt Dansk CTIF generalforsamling i form af "tavs høring" på grund af "nedlukningen af Danmark" som følge af Corona-virussen. Bestyrelsen og revisor fortsætter uændret, ligesom kontingentet er uændret.

 

  1. februar 2019: Dansk CTIF's generalforsamling afholdes mandag 11. marts kl. 10:00 på Middelfart Brandstation.
    Kl. 11:00 er der temamøde "Højhuse og brand", hvor også ikke-medlemmer kan deltage mod betaling. Tilmelding på https://sikkerhedsbranchen.nemtilmeld.dk/69/

 

  1. juni 2018 har familien meddelt, at Dansk CTIF's æresmedlem Gunnar Haurum stille er sovet ind.

I den anledning udtaler formanden for Dansk CTIF, beredskabsdirektør Lars Rosenwanger:

Det er med sorg og vemod at jeg har modtaget meddelelsen om Gunnar Haurums bortgang.

Vi har mistet den mand, som ved sin flid, inspiration og pædagogik skabte det grundlag, som vore dages danske brandvæsen hviler på. Gennem Gunnar Haurums standardisering af materiellet, udvikling af taktik og uddannelse samt dimensionering og brandforebyggelse blev dansk brandvæsen i efterkrigsårene professionaliseret og vi er mange, som står i personlig gæld til ham for den uddannelse, vi har modtaget på Statens Brandskole.

Men Gunnar Haurum havde også internationalt udsyn: Han var formand for Dansk CTIF fra 1975 til 1989 og verdenspræsident for CTIF fra 1989 til 1997, hvorefter han blev udnævnt til ærespræsident. I hans præsidentperiode etablerede CTIF den ”World Fire Statistics”, som år efter år er den mest pålidelige statistik for verdens brandvæsener, ligesom CTIF etablerede HAZMAT-kommissionen og historiekommissionen, som Danmark fortsat deltager i.

Derfor kan det ikke undre, at når vi mødes i international CTIF-sammenhæng, bliver der altid spurgt til Gunnar Haurum. Så sent som for 14 dage siden var jeg sammen med en af de irske indsatsledere, som blev uddannet på brandskolen i Virum efter at Gunnar Haurum deltog i Stardust-tribunalet. Tribunalets anbefalinger dannede grundlag for en total omlægning af Irlands brandforebyggelse og brandvæsen efter den katastrofale brand i natklubben Stardust i Dublin i 1981, hvor 48 unge mennesker omkom og hundreder blev såret.

Gunnar Haurums betydning for såvel dansk som internationalt brandvæsen kan således ikke overvurderes og jeg forventer derfor, at vi er rigtigt mange, som vil følge ham det sidste stykke vej når han på tirsdag den 3. juli bisættes fra Ny Holte Kirke kl. 14:00.

Ære være Gunnar Haurums minde!

 

Generalforsamling 2018 afholdes torsdag 15.marts kl. 10:00 hos SikkerhedsBranchen, Roskildevej 22, 2620 Albertslund. Indkaldelse med dagsorden er udsendt til medlemmerne 20. februar.

 

Nyhed 13. januar 2017: Temamøde om udlicitering af dansk redningsberedskab 10. januar 2017. Program og tilmelding.

Se Danske Beredskabers referat af mødet.

 

Nyhed 9. februar 2016: Se dobbeltinterview om CTIF-arbejdet med redning ved køretøjer med ny teknologi.

 

CTIF er den internationale sammenslutning af brand- og redningstjenester, som blev grundlagt i 1900 og som p.t. har 48 medlemslande fordelt over hele verden. Det officielle navn er en forkortelse for ”Comité Technique International de prévention et d’extinction de Feu”. I vore dage kaldes organisationen ”International Association of Fire and Rescue Services”

 

CTIFs virke i Danmark er opdelt i to dele:

 

1.

"Dansk CTIF", som tager sig af det internationale samarbejde på brandområdet med f.eks. udveksling af viden og statistik samt deltagelse i flere af internationalt CTIFs underudvalg.

 

 

 

2.

"Dansk CTIFs Brandmandskonkurrenceforening", som organiserer nationale konkurrencer mellem brandmænd og som står for Danmarks deltagelse i de internationale brandmands-olympiader hvert 4. år. I 2017 blev de afholdt Villach i det sydlige Østrig, se http://www.villachonfire.at