Lufthavnskommissionen

CTIF repræsentant: Søren Herskind (Københavns lufthavne)