Besked
  • Failed loading XML... Space required after the Public Identifier SystemLiteral " or ' expected SYSTEM or PUBLIC, the URI is missing

Velkommen til CTIF

Generalforsamling 2017 afholdes fredag 24. april kl. 10:00 i Sikkerhedens Hus, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre. Indkaldelse med dagsorden er udsendt til medlemmerne 1. marts.

 

Nyhed 13. januar 2017: Temamøde om udlicitering af dansk redningsberedskab 10. januar 2017. Program og tilmelding.

Se Danske Beredskabers referat af mødet.

 

Nyhed 9. februar 2016: Se dobbeltinterview om CTIF-arbejdet med redning ved køretøjer med ny teknologi.

 

CTIF er den internationale sammenslutning af brand- og redningstjenester, som blev grundlagt i 1900 og som p.t. har 48 medlemslande fordelt over hele verden. Det officielle navn er en forkortelse for ”Comité Technique International de prévention et d’extinction de Feu”. I vore dage kaldes organisationen ”International Association of Fire and Rescue Services”

 

CTIFs virke i Danmark er opdelt i to dele:

 

1.

"Dansk CTIF", som tager sig af det internationale samarbejde på brandområdet med f.eks. udveksling af viden og statistik samt deltagelse i flere af internationalt CTIFs underudvalg.

 

 

 

2.

"Dansk CTIFs Brandmandskonkurrenceforening", som organiserer nationale konkurrencer mellem brandmænd og som står for Danmarks deltagelse i de internationale brandmands-olympiader hvert 4. år. I 2013 blev de afholdt den 14. - 21. juli 2013 i Mulhouse, Frankrig, se http://www.ctif2013.org

 

De danske nationale brandmandskonkurrencer den 20. juni 2015 var lagt i hænderne på Frederikshavn Brandvæsen.

Lokalavisen Frederikshavn havde en flot omtale på forsiden og på side 20.